Jazyk / Language :  česky  english

Firma DE-PLUS BRNO, a.s. 

Firma DE-PLUS BRNO a.s. vznikla v roce 2005 jako pokračovatel společnosti DE-PLUS spol. s r.o. která byla založena v listopadu roku 1993, respektive společnosti BMB spol. s r.o., založenou v květnu 1990. Část pracovníků firmy tedy pracuje v oblasti zábavní techniky již více než 15 let. Sídlo firmy se nachází v městské části Brno - Bosonohy, Pražská ulice č. 80. Firma patří mezi ty menší co do počtu trvalých zaměstnanců, či smluvních partnerů, avšak co se týká cílů a aktivit, může se v mnohém poměřovat s daleko renomovanějšími společnostmi na trhu zábavy.

Pronájem, provozování a servis výherních hracích přístrojů je hlavní a stěžejní činností práce firmy DE-PLUS BRNO, která se soustřeďuje především na oblast jižní Moravy. Nespornou výhodou osobního přístupu zaměstnanců společnosti je možnost vytvořit smlouvu pro provozování partnerovi takříkajíc přímo na míru. Nabídka automatů je široká a zahrnuje vše, co si na trhu výherních hracích přístrojů může náš zákazník přát. Nabízíme tedy obrazovkové automaty a válcové automaty a videoloterijní terminály všech výrobců a typů ve verzích 300 i 750. Pro méně znalé tedy do zařízení typu hostinec i herna. Ve spolupráci s partnery je firma DE-PLUS BRNO  schopna pro všechny svoje zákazníky zajistit simulátory a ostatní typy nevýherních hracích přístrojů, kvízové automaty, kulečníky, šipkové automaty a další.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Předseda představenstva společnosti DE-PLUS BRNO, a.s.

se sídlem Brno, Pražská 670/80, PSČ 642 00, IČ : 269 81 611

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4414

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat v sídle společnosti v Brně, Pražská 670/80, dne 20.7.2016 v 11,30 hod. s následujícím pořadem jednání :

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

2. Projednání účetní závěrky za r. 2015

3.Závěr


2006 © DE-PLUS a.s.